Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz.


Inf. o zast.
Zastępstwa w dniu 2018-04-16 poniedziałek
Piotr Chud
lekcja opis zastępca uwagi
3 WF CH 1D,F - Złączenie grup    
4 1 H(3) - Złączenie grup    
5 1 H(3) - Złączenie grup    
6 2 B(3) - Złączenie grup    
7 2 B(3) - Złączenie grup    
8 1 B(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCANInf. o zast.
Zastępstwa w dniu 2018-04-10 wtorek
Magdalena Barzyczak
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 C - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Izabela Hryń
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 F - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Małgorzata Kośnik
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 D(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Joanna Sulewska
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 B(2) - Złączenie grup    
2 3 F - Matematyka, 33 Izabela Hryń za ostatnią lekcję
3 3 F - Matematyka, 33 Izabela Hryń za ostatnią lekcję
4 3 B - Matematyka, 33 Stanisław Kućmierowski  
5 3 H - Zajęcia świetlicowe    
6 2 G - Zajęcia świetlicowe    
7 3 B - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 Fi - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Beata Szymalska
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 D - Zajęcia z wychowawcą, 27 Małgorzata Kośnik  
2 3 D(1) - Zajęcia świetlicowe    
3 3 E(2) - Złączenie grup    
4 3 E(2) - Złączenie grup    
5 3 D(2) - Zajęcia świetlicowe    
6 2 F(1) - Zajęcia świetlicowe    
7 2 F(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCANInf. o zast.
Zastępstwa w dniu 2018-04-11 środa
Waldemar Bartosik
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 D - Matematyka, 27 Magdalena Biegaj  
       
Magdalena Barzyczak
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 D - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 43 Waldemar Bartosik  
       
Piotr Chud
lekcja opis zastępca uwagi
1 WF CH 2C,D - Uczniowie przychodzą później    
2 WF CH 2C,D - Uczniowie przychodzą później    
3 2 B(3) - Złączenie grup    
4 1 H(3) - Złączenie grup    
       
Justyna Macioch
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 F(3) - Złączenie grup    
4 1 H(2) - Złączenie grup    
5 3 D(3) - Złączenie grup    
6 3 H(3) - Złączenie grup    
7 3 H(3) - Złączenie grup    
8 2 H(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Agnieszka Radomska
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 G - Język polski, 28 Paweł Cieśluk  
5 3 B - Zajęcia świetlicowe    
6 1 G - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 G - Uczniowie zwolnieni do domu    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCANInf. o zast.
Zastępstwa w dniu 2018-04-19 czwartek
Paulina Kazimierska
lekcja opis zastępca uwagi
1 WF DZ 2A,H - Złączenie grup    
2 WF DZ 2A,H - Złączenie grup    
3 WF DZ 3B,H - Złączenie grup    
4 WF DZ 3E,F - Złączenie grup    
5 WF DZ 3E,F - Złączenie grup    
6 1 E(2) - Złączenie grup    
       
Jarosław Parys
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 E(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 E(2) - Zajęcia świetlicowe    
4 1 F - Zajęcia świetlicowe    
5 1 A - Złączenie grup   E. Małyszko
6 1 H - Zastępstwo   S. Leoniak , S. Chaberska
7 1 D - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 D(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCANInf. o zast.
Zastępstwa w dniu 2018-04-20 piątek
Piotr Chud
lekcja opis zastępca uwagi
1 WF CHŁ 3A,G - Złączenie grup    
2 WF CHŁ 3A,G - Złączenie grup    
3 WF CH 3E,F - Złączenie grup    
5 1 B(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 B(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Przemysław Filc
lekcja opis zastępca uwagi
4 WF CH 2E,G - Złączenie grup    
5 WF CH 1B,C, - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 WF CH 1B,C, - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Anna Grodzińska
lekcja opis zastępca uwagi
1 WF DZ 3A,G - Złączenie grup    
2 WF DZ 3A,G - Złączenie grup    
3 3 E(3) - Złączenie grup    
4 2 E(3) - Zajęcia świetlicowe    
       
Stanisław Kućmierowski
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 D - Religia, 47 Izabela Hryń za nieobecny oddział
3 2 B - Religia, 50 Małgorzata Wiercińska za ostatnią lekcję
4 3 E - Zajęcia świetlicowe    
5 3 D - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 A - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Monika Kuziak
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 D - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, 48 Robert Buczyński  
2 2 F - Zajęcia świetlicowe    
3 HISTOR 3G,H - Zajęcia świetlicowe    
4 1 G - Zastępstwo   P. Cieśluk
       
Joanna Sulewska
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 B(2) - Fizyka, 33 Małgorzata Wiercińska  
2 2 B(2) - Złączenie grup    
3 2 G - Zastępstwo   A. Rolek, K. Duda
4 3 B - Uczniowie zwolnieni do domu    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN